Check de WIA-beschikking - Administratiekantoor Kamp BV

Werkgevers die een WGA-beschikking van het UWV ontvangen, doen er goed aan deze te controleren. Een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zou een hoop kosten kunnen besparen.   

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) is onderverdeeld in de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor een IVA-uitkering komen dus werknemers in aanmerking die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit kost de werkgever niets. De werknemer die niet duurzaam  arbeidsongeschikt is ontvangt een WGA-uitkering. Dit betekent hoge kosten voor de werkgever. Het is het UWV dat bepaalt voor welke uitkering de (ex-)werknemer in aanmerking komt. De criteria die het UWV hiervoor hanteert zijn echter onduidelijk.
Hoge WGA-kosten Zowel voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA als voor de werkgever die publiek is verzekerd is kost een WGA-uitkering bij een (ex-)werknemer geld. Eigenrisicodragers moeten de uitkering van de arbeidsongeschikt geraakte ex-werknemer tien jaar lang zelf betalen. Veel werkgevers hebben dit risico weliswaar herverzekerd, maar de verzekeringspremies lopen op. Werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn krijgen de uitkeringskosten doorberekend via een hogere gedifferentieerde WGA-premie die de Belastingdienst inhoudt. Uitzoeken of herbeoordeling mogelijk is kan dus lonen.
1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 draait de werkgever ook op voor de WGA-uitkering van zieke werknemers met een tijdelijk contract. Ook voor die gevallen is het verstandig om de gegevens die het UWV gebruikt voor het vaststellen van de premies goed te controleren! Naast een lijst met ex-werknemers met een vast dienstverband die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen ontvangen werkgevers van het UWV ook een lijst met ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband. Controleer deze lijst goed, want op basis daarvan worden WGA-flex premies berekend die de werkgever vanaf 2014 gaat betalen. Werkgevers hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken als de beschikking niet klopt.
Tip Als het niet is uitgesloten dat een ex-medewerker duurzaam arbeidsongeschikt is en dus een IVA-uitkering zou moeten krijgen, kan de werkgever in overleg met een adviseur een medisch deskundige inschakelen. In dat geval kunt de werkgever een bezwaarprocedure starten tegen de ontvangen WGA-beschikking van het UWV.