Belasting- en premiedruk blijft stabiel

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg vorig jaar gemiddeld bijna 58.000 euro. Daarvan inde de Belastingdienst 6000 euro aan inkomstenbelasting en 5400 euro aan premies volksverzekeringen.