Fiscale Oudedags Reserve – FOR

     Wat is de oudedagsreserve? De oudedagsreserve is een uitgestelde belastingheffing. U mag een deel van uw winst in de boeken reserveren als pensioenvoorziening. Over dat bedrag betaalt u in dat …

Verleggingsregeling

Als u btw in rekening brengt over uw omzet, betaalt u die aan ons. In een aantal gevallen betaalt niet u de btw, maar de ondernemer aan wie u diensten …

Wet Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, …