Btw-tarief bij de levering van paarden

Het 6%-tarief voor de levering van paarden in de leeftijd tot en met 4  jaar mag nog worden toegepast tot 1 januari 2014. Dit heeft de  staatssecretaris goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 geldt het tarief van  21% voor deze paarden.

 

6%-tarief

Het 6%-tarief is alleen van toepassing op de levering van paarden die bestemd zijn voor de:

  • productie van levensmiddelen, zoals slachtpaarden
  • landbouwproductie, bijvoorbeeld de bosbouw
  • fok van paarden, zoals dekhengsten en fokmerries

In alle overige gevallen is de levering van paarden belast met 21%. Een  uitzondering hierop is de levering van paarden in de leeftijd tot en met  4 jaar, dit is de opfokfase. Op de levering van deze paarden mag u tot  1 januari 2014 het 6%-tarief nog toepassen. Dit is een  overgangsregeling. Na 1 januari 2014 is de levering van deze paarden  belast met 21%.

Toepassing landbouwregeling

Paardenfokbedrijven kunnen voor de levering van zelf gefokte paarden  kiezen voor toepassing van de landbouwregeling. Dit kan alleen als de  fok samenhangt met de exploitatie van de bodem, dat is het geval bij  1 ha of meer grond. De landbouwregeling geldt niet voor diensten die  bestaan uit het opfokken van paarden voor derden.

Toepassing veehandelsregeling

Voor paarden geldt de veehandelsregeling alleen als de levering hiervan onder het 6%-tarief valt.