Bijtelling aanpassen na modificatie auto

Als een auto van de zaak auto zodanig wordt aangepast dat die een lagere CO2-uitstoot krijgt, mag voor de bijtelling uitgegaan worden van die lagere CO2-uitstoot.

Bijtelling : Verlaging door aanpassing

Dat volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland op 29 april jl.

In de zaak gaat het om een medewerker die een auto van de zaak rijdt die zodanig wordt gemodificeerd door de fabrikant dat de CO2-uitstoot wordt verlaagd van 53 gr/km naar 47 gr/km. De vraag is nu of  de bijtelling voor de auto 14% of 0% is. Volgens de Belastingdienst is de CO2-uitstoot op de datum van de eerste tenaamstelling van het kenteken bepalend voor het bijtellingspercentage. Het bedrijf stelt echter dat de CO2-uitstoot na modificatie bepalend is.

autobelastingen

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat het bedrijf gelijk heeft omdat uit de Wet LB niet blijkt dat voor het bepalen van de CO2-uitstoot moet worden uitgegaan van de datum van de eerste tenaamstelling. Op grond van doel en strekking van de wet is de rechtbank van mening dat bij het toepassen van het bijtellingspercentage rekening moet worden gehouden met de modificatie.

De rechtbank houdt daarbij rekening dat er gebruik wordt gemaakt van een schonere en energiezuiniger auto, die aan de voorwaarden uit de Wet LB voldoet, en dat de modificatie een aanzienlijke investering heeft vereist, die wordt doorberekend aan de gebruikers die hun auto laten modificeren.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft laten weten zich in dit geval te kunnen verenigen met het oordeel van de Rechtbank en af te zien van een beroepschrift in cassatie.