Geen VAR maar Beschikking Geen Loonheffingen in 2015

VAR-verklaring wordt in 2015 BGL

Als ZZP-er in Nederland wordt vaak door opdrachtgevers de eis bij de ZZP-er neergelegd om een zogenaamde VAR-verklaring af te geven. Deze Verklaring Arbeidsrelatie verklaard dat de ZZP-er zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar premies en daarnaast als ondernemer risico loopt. Denk hier bijvoorbeeld aan het risico van debiteuren en crediteuren.

In 2015 zal naar alle waarschijnlijkheid deze VAR omgezet gaan worden in een BGL, Beschikking Geen Loonheffingen. Op moment van schrijven ligt dit wetsvoorstel nog bij de Tweede Kamer en is er nog geen duidelijkheid wanneer deze wetgeving ook daadwerkelijk intreedt.

Beschikking Geen Loonheffingen

Als de nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. U vraagt echter dan een ‘Beschikking Geen Loonheffingen’ aan via het ondernemersportaal van de Belastingdienst. Dit gebeurd digitaal en kan naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer op papier.

Wat wordt er vermeld in de BGL?

Dit is een vraag die wij al meerdere malen hebben mogen ontvangen, om hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven kunnen we het beste de omschrijving van de Belastingdienst plaatsen.

In een ‘Beschikking geen loonheffingen’ staat dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. U krijgt deze beschikking alleen als wij op basis van uw aanvraag vaststellen dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. In het andere geval krijgt u een afwijzing.

Bij de ‘Beschikking geen loonheffingen’ zit een bijlage met omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn gebaseerd op de antwoorden die u in uw aanvraag hebt gegeven. Uw opdrachtgever moet deze bijlage controleren.

Met de ‘Beschikking geen loonheffingen’ doen wij geen uitspraak over hoe wij uw inkomsten zien, bijvoorbeeld als winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking. Dit betekent dat wij uw inkomsten en werkzaamheden voor de inkomstenbelasting kunnen beoordelen, ongeacht of u wel of geen ‘Beschikking geen loonheffingen’ hebt.

Hieruit kunnen we concluderen dat de BGL niet veel afwijkt van de originele VAR, echter is de BGL een stuk uitgebreider en wordt ook sneller door de Belastingdienst afgewezen, indien deze afwijzing plaats vind is de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de fiscale premies van de ZZP-er.

Deze regelgeving is in het leven geroepen om ZZP-ers te beschermen, al lijkt het in eerste instantie niet zo. In de afgelopen jaren zijn ondernemers met personeel gaan snijden in hun personeelsbestand om kosten te drukken. Deze personeelsleden zijn vervolgens als ZZP-er opnieuw “in dienst” genomen, waardoor de opdrachtgever (voorheen werkgever) geen premies meer hoeft af te dragen voor de ZZP-er (voorheen werknemer). Om dit de kop in te drukken heeft de overheid de BGL in het leven geroepen. Daar waar de VAR tekort schoot, wordt met de BGL dit gat gedicht. De overheid zal dus strenger gaan controleren op een dergelijk verkapt dienstverband, om werknemers te beschermen.

var-verklaring

Wanneer vraag ik nu een BGL aan?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel kort, er bestaat namelijk geen verplichting om een ‘Beschikking Geen Loonheffingen ‘ aan te vragen. Net zoals met de VAR wordt deze pas overlegd indien de opdrachtgever hier specifiek om verzoekt!

Opdrachtgevers zijn namelijk vrij om u zonder een beschikking een opdracht te geven, de opdrachtgever moet dan echter wel zelf bepalen of hij/zij loonheffingen moet inhouden en betalen, of dat dit risico bij u ligt.

Indien de BGL wel aangevraagd moet worden, dan wordt deze aangevraagd voor werkzaamheden die u uitvoert, het kan dus zijn dat er meerdere BGL’s aangevraagd moeten worden indien u bij meerdere opdrachtgevers andere soorten van opdrachten verricht. Denk hier bijvoorbeeld aan dat u als schilder bij een opdrachtgever bezig bent maar bij een andere opdrachtgever als elektromonteur aan de slag kan.

Als de werkzaamheden bij andere opdrachtgevers hetzelfde zijn als waar de BGL voor is aangevraagd, dan kunt u de eerdere aanvraag gewoon indienen bij uw nieuwe opdrachtgevers. Mochten de werkzaamheden tussentijds wijzigen, dan moet u echter wel opnieuw de BGL aanvragen (of laten aanvragen).

beschikking geen loonheffingen

Hoe lang is deze beschikking geldig?

Anders dan de VAR verklaring is de Beschikking Geen Loonheffingen slechts 1 kalenderjaar geldig, na dit jaar zal deze hernieuwt moeten worden, derhalve opnieuw aangevraagd moeten worden. Ook zal de overheid deze nieuwe aanvraag opnieuw beoordelen, u heeft dus kans dat deze nieuwe beschikking afgewezen wordt daar waar deze misschien eerder wel toegekend werd.

Wat moet u als opdrachtgever doen

Als u als opdrachtgever een BGL ontvangt van 1 van uw opdrachtnemers, dan moet u toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden verricht overeenkomen met de in de BGL vastgelegde gegevens.

Indien de BGL overeenkomt met de aangeboden werkzaamheden dan bent u als opdrachtgever gevrijwaard van loonheffingen en hoeft u deze niet in te houden en af te dragen.

Mochten de vastgelegde middelen niet overeenkomen met de werkzaamheden, dan bent u als opdrachtgever wel aansprakelijk voor de loonheffing, u moet deze dan inhouden op de werkzaamheden en vervolgens afdragen aan de overheid. Om dit te voorkomen kunt u de opdrachtnemer verplichten een nieuwe aanvraag voor een BGL in te dienen, die overeenkomt met de werkzaamheden die moeten worden verricht.

Als opdrachtgever bent u verplicht een kopie van de ‘Beschikking Geen Loonheffingen’ in uw administratie vast te leggen alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de opdrachtnemer. Mocht u controle krijgen van de overheid, dan kunt u deze gegevens direct overhandigen. De overheid zal deze gegevens dan naar waarheid controleren.

Verder nog vragen?

Deze nieuwe regelgeving wekt aanzienlijk veel vragen op bij ZZP-er, echter ook bij opdrachtgevers. Wij kunnen helaas niet op alle vragen via de website antwoord geven en verzoek u dan ook telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij uw vraag direct kunnen beantwoorden.

Bent u klant en wilt u de BGL volgend jaar aanvragen? U kunt dit dan door ons laten verzorgen!

Ben u nog geen klant en wilt u toch de BGL door ons kantoor laten verzorgen? Neemt u dan even vrijblijvend contact met ons op!