Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing) - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst heeft veel bezwaren binnengekregen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). Over de afhandeling van deze bezwaren heeft de Belastingdienst overleg gehad met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners.

Beslissing

De Belastingdienst heeft besloten om voor bepaalde categorie bezwaren eerst een beperkt aantal proefprocedures te voeren tot bij de hoogste rechterlijke instantie. Indien er bezwaar is gemaakt, dan zijn er twee mogelijkheden:

– De Belastingdienst houdt het bezwaar aan totdat de hoogste rechterlijke instantie geoordeeld heeft. Daarna wordt het bezwaar conform het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie afgehandeld. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

– Zonder toestemming voor het aanhouden wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af, maar wordt het bezwaar direct afgehandeld.

Wat moet er ondernomen worden?

Tussen nu en half augustus krijgen ondernemers een brief van de Belastingdienst met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren er proefprocedures gevoerd gaan worden. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van het bezwaar, staan ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst.

Als er gekozen wordt voor het aanhouden van het bezwaar, dan dienen ondernemers binnen 3 weken na de datum op de brief, de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar de Belastingdienst terug te sturen. Indien er niet gekozen wordt voor aanhouden, dan dient de brief van de Belastingdienst ondertekend en teruggestuurd worden. In dat geval neemt de Belastingdienst het bezwaar verder in behandeling.

Reacties zijn gesloten.