Bezuinigingen maken zorg kapot - Administratiekantoor Kamp BV

Volgens Robin Linschoten (VVD) heeft de overheveling van de AWBZ naar de gemeenten in 2015, een financieel drama tot gevolg. De oud-politicus is van mening dat het kabinet zich in plaats van de jaarlijkse bezuiniging moet concentreren op een grondige hervorming van de AWBZ.

Gemeentes

Linschoten is de afgelopen jaren op verschillende wijzen in aanraking gekomen met de gezondheidszorg. Volgens hem zijn de gemeentes en zorginstellingen niet klaar voor een stelselwijziging. Het zal ongeveer vijf tot tien jaar duren voordat ze het nieuwe stelsel kunnen beheersen. Daarom is het van groot belang dat gemeentes de verplichting krijgen om de zorg op kwaliteit te toetsen in plaats van te kijken naar kostenreductie.

Voorspelling

Linschoten voorspelt dat de stelselwijziging tot gevolg heeft dat de bezuinigingdoelstelling elk jaar niet gehaald zal worden. Hierdoor zal men besluiten het pakket weer te versoberen. Gevolg hiervan is een verschraling van de zorg.

Volgens het FD heeft de oud-politicus een dringende oproep aan het kabinet. ‘Mijn hartenkreet aan het kabinet is: toon nou eens politiek leiderschap en durf consequent te kiezen voor significante kostenreductie in combinatie met kwaliteitsverbetering. En niet meer van die rare pakketmaatregelen en veranderen van de polisvoorwaarden. De les van de sociale zekerheid is dat je er geen kwaliteit mee wint, het levert veel minder op en het systeem verschraalt. Je bent kwaliteit aan het inleveren voor een paar centen.