Betalingsproblemen door coronavirus? Dit zijn uw opties als ondernemer! - Administratiekantoor Kamp BV
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Om de coronacrisis beter door te kunnen komen heeft de overheid in samenwerkingen met diverse instellingen een aantal regelingen in het leven geroepen.

Deze regelingen dienen ervoor om ondernemers te ondersteunen in hun omzetverlies en de nog steeds doorlopende kosten. Onderstaand treft u de diverse regelingen die in het leven geroepen zijn, met daarbij de behorende links naar de instelling waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunnen wij hierin assisteren, ook kunnen wij de volledige aanvraag voor u verzorgen, hiervoor vragen wij u contact met ons op te nemen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. De Tozo voor levensonderhoud biedt voor maximaal 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. De Tozo bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal € 10.157, op te lossen.

Om de Tozo aan te kunnen vragen dient u het in bezit te zijn van enkele gegevens :

  • Kopie geldig legitimatiebewijs (voorzijde en achterzijde) inclusief die van uw partner (geen rijbewijs)
  • Geldige DigiD code van u (en uw partner)
  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie persoonlijk bankafschrift met duidelijk uw naam en adres alsmede uw IBAN nummer
  • Uw aangifte Inkomstenbelasting 2018

Voor de aanvraag in de Gemeente Haarlem en alle hieraan gelieerde gemeenten kunt u hier terecht

TOZO 2

Vanaf juni 2020 tot en met september 2020 worden er aanvullende maatregelen getroffen voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. De gemeenten zijn druk bezig de aanvraagprocedure voor deze tweede ronde op te zetten. Hou daarom de website van uw gemeente goed in de gaten. Zodra de aanvraagprocedure beschikbaar is dan kan de aanvraag voor u worden verzorgd.

 

TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro

De TOGS is speciaal voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes, maar er zijn meer voorwaarden.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening vind je op deze pagina.

De definitieve lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen bij RVO. RVO beoordeelt je aanvraag binnen 3 weken, waarna na goedkeuring binnen een paar werkdagen wordt uitbetaald. Als de beoordeling niet lukt binnen 3 weken krijg je hierover bericht. RVO kan de beslistermijn met 3 weken verlengen. Je hebt 3 maanden de tijd voor je aanvraag.

 

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

Deze regeling is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

UWV voert de regeling uit. Je hebt voor de aanvraag geen eHerkenning nodig. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot in 3 termijnen als hun aanvraag is goedgekeurd.

 

Naast deze regelingen zijn er nog diverse mogelijkheden tot bedrijfskredieten, het overzicht van deze kredieten treft u aan op de website van het UWV