Besluit hypotheekrenteaftrek voor in 2013 afgesloten starterslening - Administratiekantoor Kamp BV

De starterslening heeft het recht op hypotheekrenteaftrek volgens de fiscale regels zoals die golden op 31 december 2012. Dat heeft staatssecretaris Weekers bekendgemaakt.

Voorwaarde

Een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kwalificeert als een eigenwoningschuld mits deze in 2013 bij de notaris is gepasseerd (of in 2014, maar dan is ontstaan door een op 31 december 2013 bestaande, onherroepelijke koopovereenkomst van een eigen woning), meldt Grant Thornton.

Starterslening

Een starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van maximaal 30 jaar en overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De eerste drie jaren is de lening aflossings- en rentevrij.

Na drie jaar kan regelmatig een draagkrachttoets worden uitgevoerd om de betalingscapaciteit te bepalen. Bij onvoldoende betalingscapaciteit wordt de maandlast aangepast aan de lagere betalingscapaciteit, waardoor het voor kan komen dat tijdelijk geen of minder aflossing op de starterslening plaatsvindt. In dat geval wordt niet meer voldaan aan de per 1 januari 2013 geldende voorwaarde voor een eigenwoningschuld om gedurende de looptijd en ten minste annuïtair in ten hoogste 360 maanden volledig af te lossen.

Terugwerkende kracht

De staatsecretaris vindt het echter wenselijk dat ook startersleningen uit 2013 kunnen kwalificeren als een eigenwoningschuld en heeft daarom bovengenoemde versoepeling bekendgemaakt. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de voorwaarden van een in 2013 afgesloten starterslening niet afwijken van de voorwaarden die de SVn in 2012 heeft gehanteerd. Het besluit is op 4 april 2013 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2013.