Beperking hypotheekrenteaftrek niet via heffingskorting - Administratiekantoor Kamp BV

Staatssecretaris Weekers wil geen uitspraken doen over de uitwerking van de stapsgewijze beperking van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014. Dat antwoordt hij op Kamervragen van de leden Omtzigt, Van Hijum en Knops (CDA) betreffende de hypotheekrenteaftrek.

Weekers acht het voorbarig om nu al uitspraken te doen over het dan geldende belastingpercentage in de derde schijf of het gecombineerde belasting- en premiepercentage in de tweede schijf. Er kunnen immers tal van factoren zijn die, naast deze afbouw, een rol spelen bij de uiteindelijke hoogte van die percentages.

Afbouw

De geleidelijke afbouw van het aftrekpercentage en het beoogde terugsluizen door verlenging van de derde schijf wordt opgenomen in een wetsvoorstel dat uiterlijk op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Op dit moment worden verschillende varianten bestudeerd maar van terugsluizen door middel van een heffingskorting zal in elk geval geen sprake zijn.

Er wordt immers een deel van het fiscale voordeel teruggenomen voor een deel van de belastingplichtigen. Dat kan niet worden bereikt door een extra korting te geven op de te betalen belasting.