Belastingvrije personeelslening voor woning - Administratiekantoor Kamp BV

Leent een werkgever aan zijn werknemer geld voor de aankoop van een eigen woning, dan kan het rentevoordeel dat de werknemer heeft belastingvrij blijven. Dit kan zowel onder de werkkostenregeling als onder de overgangsregeling.

Belastingvrije personeelslening voor woning

Onlangs ging de staatssecretaris van Financiën nader in op dit onderwerp, in reactie op kamervragen over hypotheekrentekortingen die sommige werknemers krijgen. Het gaat dan vooral om werknemers in de financiële sector (maar ook daarbuiten) die geld lenen van hun werkgever tegen een lagere rente dan de marktrente.

De staatssecretaris gaf aan dat een korting op het rentepercentage van een geldlening van de werkgever in beginsel belast loon oplevert. Als de lening echter wordt gebruikt in verband met de eigen woning, blijft het voordeel onbelast.

Voorwaarden
De werkgever en de werknemer moeten wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer geeft zijn werkgever een schriftelijke verklaring waarin staat waarvoor hij de lening wil gebruiken en voor welk deel van de lening de rente en de kosten aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
  • De werknemer voegt kopieën van aankoopbewijzen, rekeningen en dergelijke bij de verklaring.
  • De werkgever bewaart de verklaring van de werknemer bij de loonadministratie.
  • De werkgever geeft in zijn aangifte loonheffingen aan dat hij het rentevoordeel niet heeft belast.

Let op
Voor andere renteloze of laagrentende personeelsleningen gelden afwijkende regels als de werknemer deze niet voor de eigen woning gebruikt. In de meeste gevallen mag u het rentevoordeel dan niet onbelast laten. Onder de werkkostenregeling kunt u het rentevoordeel als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.