Belastinghervorming Commissie Van Dijkhuizen kan ingrijpender - Administratiekantoor Kamp BV

De Commissie Van Dijkhuizen zet in haar in juni 2013 verschenen rapport ‘Naar een activerender belastingstelsel’ belangrijke eerste stappen tot hervorming van de inkomstenbelasting, maar gaat niet ver genoeg. Op tal van onderwerpen namelijk, belastingheffing van ondernemers en directeuren-aandeelhouders, het eigenwoningregime en fiscale aftrekposten, kunnen meer verbeteringen worden aangebracht dan de Commissie adviseert.

Dat stelt prof. dr. mr. Edwin Heithuis, hoogleraar fiscaal recht aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit, in zijn oratie ‘OverBelastingen 2.0’.

 

Drastischere hervorming

Voor ondernemers en directeuren-aandeelhouders maakt de Commissie het belastingsysteem neutraler, zodat het niet uitmaakt of de onderneming in een bv wordt gedreven of niet. Dit kan volgens Heithuis nog sterk worden verbeterd, met name door de gebruikelijkloonregeling voor directeuren-aandeelhouders te versoepelen in plaats van deze verder aan te scherpen, zoals de Commissie voorstelt.

Eigenwoningregeling

Wat de eigenwoningregeling betreft dient scherper te worden ingezet op verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek, met name ook voor bestaande gevallen. Afschaffing van de overdrachtsbelasting die een rem vormt op woningmobiliteit, is een goede zaak.

Heithuis meent ook dat de oudedagsvoorzieningen, zoals de fiscale oudedagsreserve voor ondernemers en het pensioen in eigen beheer voor directeuren-aandeelhouders, scherper tegen het licht hadden moeten worden gehouden. Deze zouden zelfs beter kunnen vervallen. En in het woud van fiscale aftrekposten kan ingrijpender worden gesnoeid dan de Commissie nu voorstelt, bijvoorbeeld door de giftenaftrek af te schaffen, aldus Heithuis.