Belastingdienst waarschuwt adviseurs die nog gebruik maken van Diginotar-certificaten - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst ontvangt nog steeds aangiftes van belastingadviseurs die gebruik maken van oude DigiNotar BAPI-certificaten. Het gaat om 6% van het totaal aantal aangiftes. Zij zijn er de afgelopen maanden meermalen op gewezen dat zij voor 1 juli moesten overstappen op nieuwe certificaten. Inmiddels hebben ruim 15.000 adviseurs een nieuw certificaat.

Gerelateerd

Verhuizing had bekend kunnen zijn bij Belastingdienst

Aanvraagprocedure van een PKIoverheid certificaat

Belastingdienst vorderde 4 miljard terug

Nederlandse overheid wordt kleiner en digitaler

Meer geld voor controles Belastingdienst

Waarschuwing

Adviseurs die nog niet zijn overgestapt krijgen nu nog een brief met de waarschuwing dat ze nog steeds gebruik maken van oude certificaten. Zo nodig zal de Belastingdienst ook nog telefonisch contact opnemen. Vanaf begin augustus kunnen aangiften met een DigiNotar certificaat helemaal niet meer worden ingestuurd en zal de aangifte niet in behandeling worden genomen.

Sanctie

Dit kan vervelende gevolgen hebben voor klanten van deze adviseurs omdat er voor het niet (tijdig) doen van aangifte een sanctie kan worden opgelegd aan de belastingplichtige.

Inbraak

Vorig najaar stelde de Belastingdienst naar aanleiding van de inbraak bij DigiNotar, in nauw overleg met het bedrijfsleven, vast dat de systemen waarmee ondernemers of hun intermediair aangifte doen, veilig waren en voorlopig konden blijven functioneren. Hierdoor konden goede afspraken met de koepelorganisaties van fiscaal intermediairs worden gemaakt om de overstap naar nieuwe certificaten soepel te laten verlopen.

N.B. Het gaat niet alleen om het certificaat van de intermediair/inzendende partij maar ook om het (publieke deel van het) certificaat van de Belastingdienst. Dat laatste is in ECM ingebakken. U MOET dus ECM versie 8.1 of hoger gebruiken om de aangiften daadwerkelijk mee te verzenden!