Belastingdienst iPads vallen onder Werkkostenregeling - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst voorziet een deel van zijn medewerkers van een iPad voor hun werkzaamheden. Het ministerie van Financiën past de werkkostenregeling (WKR) toe en kan zo de iPads verstrekken.

Privédoeleinden

Naast het zakelijke gebruik kan de iPad ook voor privédoeleinden worden gebruikt. Net zoals voor iedere andere werkgever heeft dat ook voor de Belastingdienst als werkgever fiscale consequenties. Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onderdeel van is, past sinds 2012 de werkkostenregeling toe. Door deze regeling kan een werkgever maximaal 1,4% (2012) van de totale loonsom (de ‘vrije ruimte’) besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.

Loonheffing

Als die vrije ruimte overschreden wordt is de werkgever het wettelijke eindheffingstarief aan loonheffing verschuldigd. Onder deze verstrekkingen vallen dus ook de als belast loon ter beschikking gestelde iPads.

Onlangs oordeelde de rechtbank Haarlem dat de iPad niet kan worden aangemerkt als mobiel communicatiemiddel, maar als ‘kleine computer’ en moest RTL de 323.687 euro loonheffing betalen over het kerstgeschenk naar haar medewerkers.