Belastingdienst: 'controleer terugkoppeling ingediende uitstelverzoeken' - ElsevierFiscaal.nl - Administratiekantoor Kamp BV

De Centrale Verwerking Uitstelregeling (CVU) vraagt intermediairs de onlangs verzonden terugkoppeling van de ingediende uitstelverzoeken goed te controleren.

Terugkoppeling controleren

De Centrale Verwerking Uitstelregeling (CVU) heeft onlangs een terugkoppeling van de ingediende uitstelverzoeken verzonden aan fiscaal dienstverleners. Om er zeker van te zijn dat het gevraagde uitstel ook daadwerkelijk is verleend, verzoekt de CVU de fiscaal dienstverleners om de terugkoppeling op cd-rom of op papier goed te controleren.

Bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de CVU: 0800 – 054 385 62.

In CAS Programma

De cd-rom uitstel inlezen t.b.v. toegekend Becon uitstel is vanaf versie 1.9 in het CAS Programma mogelijk. Met oudere veries is de knop ‘Bestand inlezen’ nog gegrijsd