Bedrijven en burgers besparen door minder regels - Administratiekantoor Kamp BV

Bedrijven gaan de komende jaren 1,3 miljard euro besparen door regeldrukverlaging. Het doel is een reductie van 2,5 miljard euro voor deze kabinetsperiode.  Burgers kunnen een vermindering van ruim 400 miljoen tegemoet zien. Concrete maatregelen voor een besparing van de overige 750 miljoen volgen in het voorjaar van 2014. Dat schrijven ministers Henk Kamp (Economische Zaken), Stef Blok (Wonen) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer.

Uitwerking regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat in totaal 2,5 miljard euro moet worden bespaard door onnodige of lastige regels af te schaffen. De eerste 1,7 miljard euro aan besparingen heeft nu vorm gekregen. “Van overbodige regels moeten we snel af. We hebben de afgelopen jaren al forse stappen gezet door de regeldruk met bijna een miljard euro te verminderen. Dat resultaat gaan we deze kabinetsperiode tenminste verdubbelen,” aldus Kamp.

Keinere rijksdienst zorgt voor minder regeldruk

Een voorbeeld van een merkbare versoepeling van regeldruk voor burgers en bedrijven is dat kentekenbewijzen voortaan sneller kunnen worden afgegeven. Het aantal loketten waar nieuwe voertuigen op naam kunnen worden gesteld gaat omhoog van 800 naar 3000. Autobedrijven kunnen auto’s hierdoor gemiddeld een dag eerder opleveren. In totaal levert dat een besparing van 23 miljoen euro op. Ook wordt het bij verkoop makkelijker om een auto digitaal op een andere naam te zetten.

De keuringsleeftijd voor het rijbewijs gaat van 70 naar 75 jaar. Dit betekent minder keuringen en minder verlengingen van rijbewijzen. Dat scheelt burgers kosten en tijd. Ook de rijksdienst wordt goedkoper en kleiner met als neveneffect minder regeldruk voor burgers en bedrijven.

Snel af van overbodige regels

“De overheid moet veel meer ruimte bieden aan mensen. Denk aan bestuurders in de amateursport of mensen die zelf initiatief nemen om iets te verbeteren in hun eigen buurt. Die mensen doen geweldig werk voor de lokale samenleving, ze nemen verantwoordelijkheid en komen dan veel regels tegen. Ik wil die de komende tijd helpen terugdringen,” voorspelt Plasterk.

Regels onder Rutte

Sinds het aantreden van premier Mark Rutte is het aantal regels in Nederland toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van Sargasso en het ANP. Burgers, bedrijven en organisaties moeten zich momenteel houden aan meer dan 63.000 wetten, maatregelen, verordeningen en regelingen van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is ongeveer 32 procent meer dan in 2010. De stijging van het aantal regels in Nederland heeft vooral te maken met de decentralisatie.