Bankenbelasting gaat vandaag in - Administratiekantoor Kamp BV

Banken die in Nederland actief zijn, moeten vanaf vandaag bankenbelasting betalen. De bankenbelasting moet helpen het financiële stelsel gezonder te maken.

Tijdens de kredietcrisis hebben banken in financiële nood overheidssteun gekregen. De overheid vraagt daarom nu een bijdrage van de banken in de vorm van een bankenbelasting.

De bankenbelasting wordt geheven over de zogenoemde ongedekte schulden van banken. Deze schulden blijven over na aftrek van het eigen vermogen en de gedekte deposito’s. De nieuwe belasting moet banken stimuleren langlopende in plaats van kortlopende financieringen aan te gaan. Juist die laatste financieringen hebben tijdens de kredietcrisis voor liquiditeitsproblemen gezorgd bij banken.

In de nieuwe belasting is ook een maatregel opgenomen die beoogt excessieve variabele beloningen voor bestuurders van banken te matigen. Dit moet het vertrouwen in de bancaire sector verder vergroten.

Alleen banken met een belastbare som van € 20 miljard of meer betalen bankenbelasting