AOW’er als eerste weg bij collectief ontslag

Vanaf 1 april 2014 zijn de regels voor collectief ontslag gewijzigd. Vanaf die datum worden eerst de werknemers ontslagen die recht hebben op een AOW-uitkering.

Ontslag

Als bij collectief ontslag meerdere mensen tegelijkertijd ontslag krijgen, bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Collectief ontslag mag alleen om bedrijfseconomische redenen.

Ontslagbesluit aangepast
Vanaf 1 april 2014 is het Ontslagbesluit aangepast als het gaat om het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Vanaf dan komen AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking voor ontslag. Hiertoe wordt de hoogste leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) gewijzigd in 55 jaar tot de AOW-leeftijd. Vervallen er bijvoorbeeld vijf banen en hebben acht werknemers al recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 18 februari 2014, 2014-0000020505