Akkoord verslechterd begroting met 700 miljoen

De regering Rutte moet op zoek naar begrotingsmaatregelen voor de dekking van nog eens 700 miljoen euro. Dat is het gevolg van de nieuwe afspraken van het begrotingsakkoord.
Het overheidstekort verslechtert dit en ook volgend jaar met 700 miljoen euro door het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP. In de jaren 2015 tot 2017 verslechtert het met 600 miljoen euro.

Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau die woensdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Die vergadert woensdag over het begrotingsakkoord.

Het pakket maatregelen dat het kabinet met de drie partijen heeft afgesproken zorgt voor een extra bezuiniging van 200 miljoen euro in 2014, vooral in de sociale zekerheid. Daarnaast komt er 400 miljoen beschikbaar voor extra uitgaven, met name aan onderwijs en sociale zekerheid. De lasten voor burgers en bedrijven gaan in 2014 met 500 miljoen omlaag.

‘Gedragseffect onzeker’
Het tarief in box 2 wordt in 2014 eenmalig verlaagd van 25% naar 22%. Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) zullen in 2014 naar verwachting van het kabinet 8 mld euro extra winst uit hun BV’s halen om gebruik te maken van het tijdelijk lagere tarief in box 2. Er verschuift grondslag (en dus opbrengst) naar 2014 vanuit 2013 en de jaren na 2014. De inschatting van dit gedragseffect is onzeker, zegt het CPB. Rekening houdend met opbrengsten uit de dividendbelasting en box 2, zou de opbrengst 1 miljard euro moeten zijn in 2014. Dit betreft vooral het naar voren halen van belastingontvangsten, zegt het CPB.

Donderdag komt het CPB met uitvoeriger cijfers. Ingewijden wijzen erop dat de extra lastenverlaging naar verwachting leidt tot hogere economische groei. Dat is uiteindelijk ook gunstig voor het overheidstekort.