AFM: nog steeds veel fouten in jaarrekeningen - Administratiekantoor Kamp BV

Vier op de tien bedrijven gingen vorig jaar de fout in bij het opstellen van de jaarrekening. Dat is wel een lichte verbetering vergeleken met 2011. Toen ging het nog om de helft van de gevallen. Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag bekendgemaakt op basis van eigen onderzoek.

Verbeteringen

Grotere ondernemingen, waarvan minder jaarrekeningen zijn onderzocht scoren in het algemeen beter dan kleinere ondernemingen.

Ondanks deze verbeteringen roept de AFM ondernemingen en hun accountants op om bij het opstellen en controleren van de jaarrekeningen 2012 extra scherp te zijn. Aan achttien ondernemingen heeft de AFM één of meer ‘mededelingen’ gedaan, een formele maatregel die ondernemingen dwingt om aanpassingen te doen in de eerstvolgende financiële verslaggeving.

Onderzoek

De AFM houdt toezicht op de juiste toepassing van de verslaggevingvoorschriften, en dan vooral de internationale verslaggevingstandaarden IFRS. Naast verschillende thematische onderzoeken doet de toezichthouder ook reguliere onderzoeken naar jaarrekeningen. Zo blijkt dat de belegger het vastgoed van de meerderheid van de vastgoedbeleggingsinstellingen ultimo 2011 circa 15% lager te waarderen.