Afdrachtkorting onderwijs wordt subsidieregeling praktijkleren - Administratiekantoor Kamp BV

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door de ‘subsidieregeling praktijkleren’. Hoe de regeling er exact uit komt te zien is nog niet duidelijk. Wel is bekendgemaakt dat er minder doelgroepen voor de nieuwe subsidie in aanmerking komen dan het geval was bij de afdrachtvermindering.

De afdrachtvermindering onderwijs werd budgettair onbeheersbaar voor het ministerie van Financiën en juist gebruik was oncontroleerbaar voor de Belastingdienst. Daarom wordt de afdrachtvermindering vervangen door een subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor deelnemers in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek en agro – bestaande uit een combinatie van leren en werken – en werknemers die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper.
EVC-traject uitgesloten
De vernieuwde aanwijzing van de doelgroepen betekent dat de werkgever voor een aantal leerlingen niet meer in aanmerking komt voor omvorming naar de subsidieregeling. Het gaat om deelnemers aan een mbo-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol), leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo, voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatie, personen die via een EVC-traject (elders verworven competenties) een ervaringscertificaat halen en studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen, zoals economie, zorg en onderwijs.
Voorwaarden De exacte voorwaarden voor leerwerkplaatsen in het mbo en hbo worden nog verder uitgewerkt, maar zullen de volgende uitgangspunten kennen:

De exacte voorwaarden worden uiterlijk 1 november 2013 gepubliceerd. De regeling gaat in op 1 januari 2014 en er wordt geen overgangsregeling getroffen.