Adres voor bezwaren crisisheffing hoge lonen - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst verwacht op basis van gesprekken met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing).

Centraal adres

De Belastingdienst heeft een centraal adres ingesteld om deze bezwaren snel te kunnen behandelen. Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC Heerlen

Afwachting oordeel Hoge Raad

“Wij overwegen om bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon onder voorwaarden en met toestemming van werkgevers aan te houden totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld. Op dit moment vindt hierover overleg plaats met de koepelorganisaties. Wij maken de voorwaarden bekend zodra deze zijn vastgesteld,” aldus de Belastingdienst.

Crisistaks

In het aanvullend bezuinigingspakket van € 4,3 miljard dat in 2014 in moet gaan wordt het dit jaar geïntroduceerde werkgeversheffing voor hoge inkomens (16% voor lonen die in 2012 meer bedragen dan € 150.000) gecontinueerd  in 2014 wat € 500 miljoen opleverd.