Aanslagen Vpb voor waarborgfondsen - Administratiekantoor Kamp BV

Verschillende fondsen zoals het Waarborgfonds voor de zorg (WFZ) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zijn aangeslagen voor de vennootschapsbelasting. Deze aanslagen zijn na jaren van vrijstelling opgelegd. De aanslagen lopen op tot miljoenen euro’s. De fondsen zouden echter niet willen betalen zoals blijkt uit de jaarverslagen.

Spaarpotten

De waarborgfondsen in Nederland hebben als doel om bijvoorbeeld scholen en woningcorporaties aan bankleningen te laten komen en stellen zich garant indien er sprake is van een faillissement. Hierdoor beschikken de fondsen over spaarpotten om de risico’s op te kunnen vangen. Hierover hoefden zij geen belasting te betalen. Een aantal van deze fondsen zoals het WFZ kregen echter dit jaar toch een aanslag met terugwerkende kracht tot en met het jaar 2007. De aanslag betreft een bedrag van 33 miljoen euro.

Standpunt Belastingdienst

Het opleggen van de aanslagen zijn op initiatief van de Belastingdienst. Er is geen sprake van een politiek besluit. Individuele belastinginspecteurs hebben besloten om dergelijke aanslagen op te leggen.

Opmerkelijk

Merkwaardig genoeg treedt de overheid bij twee van de aangeslagen fondsen op als achtervang. Als de schade bij een faillissement van bijvoorbeeld een ziekenhuis namelijk dermate groot is dat de betreffende fondsen onvoldoende geld hebben, dan fungeert de overheid als achtervang. Met de belastingaanslagen die door de fiscus zijn opgelegd, nemen de garantierisico’s voor de overheid toe.