Aangifte gedaan voor 1 april, voor 1 juli bericht - Administratiekantoor Kamp BV

Indien er voor 1 april 2013 aangifte inkomstenbelasting is gedaan over 2012, dan laat de Belastingdienst voor 1 juli 2013 weten hoeveel belasting er teruggegeven wordt of hoeveel er betaald moet worden.

Nog geen bericht

Als u nog geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst maar uw partner of andere mensen in uw omgeving wel, dan betekent dat niet dat uw aangifte niet ontvangen is door de Belastingdienst. De aangiftes worden namelijk niet op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Na 1 april aangifte gedaan

“Indien u na 1 april aangifte heeft gedaan, dan wordt ernaar gestreefd om u binnen 3 maanden na de tijdstip van aangifte, een bericht te sturen,” aldus de Belastingdienst.