Aangifte btw privégebruik auto bij afwijkend boekjaar - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst keurt voor het kalenderjaar 2011 goed dat belastingplichtigen, die een afwijkend boekjaar hanteren, de btw over privégebruik auto aangeven in het laatste belastingtijdvak van hun boekjaar.

Voorwaarde voor deze goedkeuring is dat de belastingplichtige zich bij bezwaar er niet op beroept dat de btw in een onjuist tijdvak is aangegeven. Deze goedkeuring vloeit voort uit een openstaande vraag uit een overleg tussen de Belastingdienst en fiscale dienstverleners.